Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

Основна мета діяльності Наукового товариства – всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів і молодих учених.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Організація заходів

Проводимо наукові заходи: круглі столи, конференції, семінари, вебінари, інтелектуальні конкурси. Популяризуємо науку серед молоді.

Розвиток науки

Саме тут народжуються і втілюються в життя ідеї про співпрацю наукового товариства з іншими спільнотами талановитих науковців та межі інтеграції.

Робота з молодими вченими

Працюємо, підтримуємо та надихаємо на наукові пошуки та розробки молодих вчених - студентів різних факультетів.

Інформаційне забезпечення

Інформуємо про наукову діяльність університету, подаємо статті до інформаційних видань університету про наші проекти. Читай наш науковий журнал "Vivat Academia!"

Втілення інновацій

Шукаємо, пропонуємо та втілюємо інноваційні рішення щодо проведення та розвитку наукової діяльності студентів та аспірантів нашого університету та представників інших вузів.

Налагодження зовнішніх зв'язків

Створюємо та розвиваємо міжнародні міжвузівські зв'язки. Хочеш поїхати закордон на стажування чи наукові конференції? Приєднуйся до нас чи залишай заявку на омріяний вуз чи країну.

НАША КОМАНДА

Координаційна Рада

Аспірант кафедри фінансів факультету фінансів та банківської справи

baraniukyurii@gmail.com

Баранюк Юрій ГОЛОВА Наукового товариства

Студент 3 курсу факультету економіки, менеджменту та психології.

  Сакевич Микита Перший заступник голови, координатор відділу науки між факультетами, координатор СНК «Бізнес- клуб»

  Студентка 1 курсу магістратури факультету обліку, аудиту та інформаційних систем.

   Антоневич Марія Заступник голови


   Студентка 4 курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем.

    Ковальова Анастасія голова Секретаріату

    Студент факультету економіки, менеджменту та психології спеціальністі "Економіка підприємства".

     Шпита Олексій Голова Відділу втілення інновацій

     Студентка 1 курсу магістратури факультету міжнародної торгівлі та права.

      Чаптикова Анастасія Голова Відділу по роботі із молодими вченими

      Студент 2 курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем

       Лопуга Владислав Голова інформаційно-видавничого відділу, Голова директорату СФК "Фенікс"

       Студент 1 курсу магістратури факультету обліку аудиту та інформаційних систем.

        Яремич Валентин Голова Інформаційного відділу

        Студентка бакалаврату факультету торлівлі та маркетингу за спеціальності реклама та зв'зки з громадськістю.

         Мисник Галина Голова Редакційно-видавничого сектору, координатор рекламного клубу “ТРОС”


         Студентка 2 курсу факультету міжнародної торгівлі та права

          Самойленко Анастасія Голова Наукового відділу

          Студентка 4 курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем.

           Бурилкіна Олена Голова відділу організації заходів

           Студент 2 курсу факультету міжнародної торгівлі та права.

            Степанець Олексій Голова відділу Зовнішніх зв’язків

            Координатори відділів науки (РСС)

             

            Студентка 3 курсу факультету економіки, менеджменту та психології.

             Бойко Людмила координатор відділу науки на ФЕМП

             Студент 2 курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем.

              Лопуга Владислав Координатор відділу науки на ФОАІС

              Студентка 2 курсу факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу.

               Андрущак Ольга Координатор відділу науки на ФРГТБ


               Студентка 2 курсу факультету фінансів та банківської справи

                Румянцева Вікторія Координатор відділу науки на ФФБС

                Студент 2 курсу факультету міжнародної торгівлі та права.

                 Воронцов Марк Координатор відділу науки на ФМТП

                 Студентка 3 курсу факультету торгівлі та маркетингу

                  Кулик Милана Координатор відділу науки на ФТМ


                  Координатори наукових клубів

                  Студент 3 курсу факультету торгівлі та маркетингу.

                   Долід Олександр Координатор СНК «Start in science»

                   Студентка 2 курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем

                    Купіна Вікторія Голова СНК "Human and Software sercice"

                    Студент 1 курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем

                     Данилець Владислав Голова СНДК "Аудиторський клуб"

                     Студентка 2 курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем

                      Опанасенко Еліна Голова СНДК

                      Студентка 2 курсу факультету міжнародної торгівлі та права.

                       Шахбазова Ельвіна Координатор Правничого клубу

                       Студент 3 курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем

                        Звягінцев Дмитро Координатор Еко-клубу


                        Студент 3 курсу факультету торгівлі та маркетингу.

                         Іванов Дмитро Координатор СНК «Молодь за права споживачів»

                         Студентка 2 курсу факультету міжнародної торгівлі та права.

                          Шуль Валерія Координатор Європейського клубу

                          Студент 2 курсу факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу.

                           Победаш Андрій Координатор СНК «Турист»

                           Студентка 2 курсу факультету фінансів та банківської справи.

                            Шатілова Олександра Координатор СНК «Мудрість поколінь»

                            Студентка 2 курсу факультету фінансів та банківської справи

                             Мироненко Анна Координато СНК «Englishclub»

                             Студентка 1 курсу магістратури факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу.

                              Давиденко Вікторія Координатор СНК «Кулінарний»


                              Студентка 3 курсу факультету торгівлі та маркетингу

                               Кулик Милана координатор відділу науки на факультеті (РСС) Координатор СНК Маркетинг

                               Студентка 3 курсу факультету економіки, менеджменту та психології.

                                Бойко Людмила координатор відділу науки на факультеті (РСС), координатор СНК «Спілка художників КНТЕУ»

                                Студент 3 курсу факультету економіки, менеджменту та психології.

                                 Сакевич Микита Перший заступник голови, координатор відділу науки між факультетами, координатор СНК «Бізнес- клуб»

                                 Студент 2 курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем

                                  Лопуга Владислав Голова інформаційно-видавничого відділу, Голова директорату СФК "Фенікс"

                                  Студент 1 курсу магістратури факультету обліку аудиту та інформаційних систем.

                                   Яремич Валентин Голова Інформаційного відділу

                                   Студентка бакалаврату факультету торлівлі та маркетингу за спеціальності реклама та зв'зки з громадськістю.

                                    Мисник Галина Голова Редакційно-видавничого сектору, координатор рекламного клубу “ТРОС”

                                     

                                    ПРО НАС

                                    Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КНТЕУ— наукова молодіжна самоврядна організація, що сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі Університету.

                                    »»

                                    Наша історія

                                    Основні завдання Наукового товариства:

                                    1. Сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів і молодих учених

                                    2. Пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів і молодих учених, надання їм усебічної підтримки

                                    3. Сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом

                                    4. Організація і розвиток міжвузівського і міжнародного наукового і культурного співробітництва

                                    5. Інформаційна та видавнича діяльність

                                    71

                                    Роки роботи

                                    120

                                    Проекти

                                    60

                                    Поточні члени

                                    2

                                    Почесні члени

                                    Запитай нас!