Scientific Society of Students, Postgrads and Young Scientists

Основна мета діяльності Наукового товариства – всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів і молодих учених.

ACTIVITY

Організація заходів

Проводимо наукові заходи: круглі столи, конференції, семінари, вебінари, інтелектуальні конкурси. Популяризуємо науку серед молоді.

Розвиток науки

Саме тут народжуються і втілюються в життя ідеї про співпрацю наукового товариства з іншими спільнотами талановитих науковців та межі інтеграції.

Робота з молодими вченими

Працюємо, підтримуємо та надихаємо на наукові пошуки та розробки молодих вчених - студентів різних факультетів.

Інформаційне забезпечення

Інформуємо про наукову діяльність університету, подаємо статті до інформаційних видань університету про наші проекти. Читай наш науковий журнал "Vivat Academia!"

Втілення інновацій

Шукаємо, пропонуємо та втілюємо інноваційні рішення щодо проведення та розвитку наукової діяльності студентів та аспірантів нашого університету та представників інших вузів.

Налагодження зовнішніх зв'язків

Створюємо та розвиваємо міжнародні міжвузівські зв'язки. Хочеш поїхати закордон на стажування чи наукові конференції? Приєднуйся до нас чи залишай заявку на омріяний вуз чи країну.

OUR TEAM

Аспірант кафедри фінансів факультету фінансів та банківської справи

baraniukyurii@gmail.com

(Українська) Баранюк Юрій ГОЛОВА Наукового товариства

Студентка магістеріуму факультету товарознавства та маркетингу.

  (Українська) Бабич Євгенія заступник голови

  Студент магістратури факультету обліку, аудиту та інформаційних систем, заступник голови Ради студентського самоврядування факультету.

   (Українська) Шерстюк Олексій заступник голови

   Студентка 4-го курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем спеціальності "Державний фінансовий контроль".

    (Українська) Антоневич Марія Секретар

    Аспірант кафедри фінансового аналізу та аудиту факультету обліку, аудиту та інформаційних систем.

     (Українська) Ключай Вадим Голова організаційного відділу

     Студентка факультету торгівлі та маркетингу

      (Українська) Рибальченко Марія Голова інформаційно-видавничого сектору

      Студент 4-го курсу факультету обліку аудиту та інформаційних систем, спеціальність “Інженерія програмного забезпечення”.

       (Українська) Яремич Валентин Голова Інформаційного сектору

       Студентка бакалаврату факультету торлівлі та маркетингу за спеціальності реклама та зв'зки з громадськістю.

        (Українська) Мисник Галина Голова Редакційно-видавничого сектору, координатор рекламного клубу “ТРОС”

        Аспірантка 2 курсу кафедри міжнародних економічних відносин, факультету міжнародної торгівлі та права.

         (Українська) Рибальченко Катерина голова відділу Зовнішніх зв’язків

         Студентка магістратури факультету обліку, аудиту та інформаційних систем

          (Українська) Куца Катерина Голова Наукового відділу

          Студент магістратури факультету обліку, аудиту та інформаційних систем

           (Українська) Білобривка Ігор Голова Відділу зв'язків із САДМВ

           Студент факультету економіки, менеджменту та психології спеціальністі "Економіка підприємства".

            (Українська) Шпита Олексій Голова Відділу інновацій, координатор Екоклубу

            ABOUT US

            Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КНТЕУ— наукова молодіжна самоврядна організація, що сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі Університету.

            Основні завдання Наукового товариства:

            1. Сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів і молодих учених

            2. Пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів і молодих учених, надання їм усебічної підтримки

            3. Сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом

            4. Організація і розвиток міжвузівського і міжнародного наукового і культурного співробітництва

            5. Інформаційна та видавнича діяльність

            У своїй діяльності Наукове товариство керується:

            »» Положенням «Про Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених Київського національного торговельно-економічного університету»

            »» Положенням «Про Почесне членство у Науковому товаристві студентів, аспірантів та молодих вчених Київського національного торговельно-економічного університету»

            »» ЕТИЧНИМ КОДЕКСОМ УЧЕНОГО УКРАЇНИ

            71

            Роки роботи

            120

            Проекти

            60

            Поточні члени

            2

            Почесні члени

            Ask us!