Структура Наукового товариства

Історія Наукового товариства

Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених КНТЕУ було засноване у 1963 році. Першим Головою Товариства був тогочасний проректор. За час існування Наукове товариство багаторазово змінювало не тільки склад, а також і назву.

Наказом ректора № 309 від 04 листопада 1995 року було створено раду з науково-дослідної роботи студентів. Це сприяло удосконаленню координації, а також організаційного, науково-методичного, фінансового забезпечення заходів щодо пошуку, відбору, навчання і ефективності використання обдарованої молоді, створенню сприятливих умов для творчих здібностей студентів, залученню їх до активної науково-дослідної роботи.

11 листопада 1995 року відбулось перше засідання Ради з науково-дослідної роботи студентів, на той час Київського державного торговельно-економічного університету. Головою Ради обрано Кучеренко В.Д., заступником Голови – Голошубова Н.О.; Іванова І.В. – другим заступником Голови. Членами Ради були: Артюх Т.М.; Бай С.І (голова профкому, на сьогоднішній день); Денисенко В.І. (канд. фіз.-мат. наук, доц. кафедри вищої та прикладної математики). На засіданні затвердили план роботи на 1997/98 рр. Було узгоджено тимчасове положення про раду з науково-дослідної роботи студентів.

У 2000-ому році Положення змінено у відповідності до наказу ректора про перейменування Ради з науково-дослідної роботи студентів у Наукове студентське товариство (протоколом засідання вченої ради КНТЕУ від 16.05.2000 р.).

Згідно зі звітом про результати діяльності наукового товариства студентів і молодих вчених КНТЕУ за 2007/08 рр., на сайті університету було створено сторінку Товариства, яка існує по теперішній час. Головою Наукового товариства КНТЕУ був студент С.В. Галько.

В 2008 році посаду Голови НТС КНТЕУ посіла Дідус Світлана Миколаївна, на той час студентка 5 курсу факультету економіки, менеджменту та права. За час керування координаційною радою Дідус С.М. започаткувала проведення дебатів та інших розвиваючих та стимулюючих наукових ігор.

З 2011 року Головою Товариства був студент товарознавчого факультету Бужак Микола Іванович, який за час керування продовжив справу Дідус С.М. та не зруйнував репутації.

У 2012 році Наукове товариство змінило назву на «Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених КНТЕУ», а головою Товариства було обрано Думікяна Артура (студент факультету фінансів та банківської справи).

З 2013 року по жовтень 2014 року Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених КНТЕУ очолювала Белякова Вікторія Павлівна, к.е.н., викладач кафедри фінансового аналізу і контролю факультету обліку, аудиту та економічної кібернетики.

З жовтня 2014 року по жовтень 2015 року Товариство очолювала к.е.н., доцент кафедри фінансового аналізу і контролю Романенко Ольга Анатоліївна.

З жовтня 2015 року по червень 2016 року Наукове товариство КНТЕУ очолювала к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки, фахівець у міжнародних відносинах, яка вільно володіла 5 іноземними мовами Тронько Віра Володимирівна.

З червня 2016 року по теперішній час Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КНТЕУ очолює аспірант кафедри фінансів факультету фінансів та банківської справи Баранюк Юрій.

В Науковому товаристві працюють такі відділи:

Ти цікавишся наукою, бажаєш досягнути успіхів в житті, хочеш навчитися новому та корисному — тоді долучайся до наших рядів:

Стати членом Наукового товариства КНТЕУ →

До складу Наукового товариства входять такі організації:

Ти можеш приєднатися до будь-якої організації, або зареєструвати свою:

Зареєструвати організацію →