Scientific Society of Students, Postgrads and Young Scientists

Основна мета діяльності Наукового товариства – всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів і молодих учених.

ACTIVITY

Організація заходів

Проводимо наукові заходи: круглі столи, конференції, семінари, вебінари, інтелектуальні конкурси. Популяризуємо науку серед молоді.

Розвиток науки

Саме тут народжуються і втілюються в життя ідеї про співпрацю наукового товариства з іншими спільнотами талановитих науковців та межі інтеграції.

Робота з молодими вченими

Працюємо, підтримуємо та надихаємо на наукові пошуки та розробки молодих вчених - студентів різних факультетів.

Інформаційне забезпечення

Інформуємо про наукову діяльність університету, подаємо статті до інформаційних видань університету про наші проекти. Читай наш науковий журнал "Vivat Academia!"

Втілення інновацій

Шукаємо, пропонуємо та втілюємо інноваційні рішення щодо проведення та розвитку наукової діяльності студентів та аспірантів нашого університету та представників інших вузів.

Налагодження зовнішніх зв'язків

Створюємо та розвиваємо міжнародні міжвузівські зв'язки. Хочеш поїхати закордон на стажування чи наукові конференції? Приєднуйся до нас чи залишай заявку на омріяний вуз чи країну.

OUR TEAM

Координаційна рада

Аспірант кафедри фінансів факультету фінансів та банківської справи

baraniukyurii@gmail.com

(Українська) Баранюк Юрій ГОЛОВА Наукового товариства

Студент 3 курсу факультету економіки, менеджменту та психології.

  (Українська) Сакевич Микита Перший заступник голови, координатор відділу науки між факультетами, координатор СНК «Бізнес- клуб»

  Студентка 1 курсу магістратури факультету обліку, аудиту та інформаційних систем.

   (Українська) Антоневич Марія Заступник голови, координатор СНДК «Контролер- аналітик»


   Студентка 4 курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем.

    (Українська) Ковальова Анастасія голова Секретаріату, координатор СНК «Лука Пачолі»

    Студент факультету економіки, менеджменту та психології спеціальністі "Економіка підприємства".

     (Українська) Шпита Олексій Голова Відділу втілення інновацій

     Студентка 1 курсу магістратури факультету міжнародної торгівлі та права.

      (Українська) Чаптикова Анастасія Голова Відділу по роботі із молодими вченими

      Студент 2 курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем.

       (Українська) Лопуга Владислав Голова інформаційно-видавничого відділу, координатор відділу науки на факультеті, координатор СНК «Programclub

       Студент 1 курсу магістратури факультету обліку аудиту та інформаційних систем.

        (Українська) Яремич Валентин Голова Інформаційного сектору, координатор СНК «H&SW-service»

        Студентка бакалаврату факультету торлівлі та маркетингу за спеціальності реклама та зв'зки з громадськістю.

         (Українська) Мисник Галина Голова Редакційно-видавничого сектору, координатор рекламного клубу “ТРОС”


         Студентка 2 курсу магістратури факультету обліку, аудиту та інформаційних систем

          (Українська) Куца Катерина Голова Наукового відділу, координатор СНК «SapLab»

          Студентка 4 курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем.

           (Українська) Бурилкіна Олена Голова відділу організації заходів

           Студент 2 курсу факультету міжнародної торгівлі та права.

            (Українська) Степанець Олексій Голова відділу Зовнішніх зв’язків

            Координатори відділів науки (РСС)

             

            Студентка 3 курсу факультету економіки, менеджменту та психології.

             (Українська) Бойко Людмила координатор відділу науки на ФЕМП

             Студент 2 курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем.

              (Українська) Лопуга Владислав Координатор відділу науки на ФОАІС

              Студентка 2 курсу факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу.

               (Українська) Андрущак Ольга Координатор відділу науки на ФРГТБ


               Студентка 2 курсу факультету фінансів та банківської справи

                (Українська) Румянцева Вікторія Координатор відділу науки на ФФБС

                Студент 2 курсу факультету міжнародної торгівлі та права.

                 (Українська) Воронцов Марк Координатор відділу науки на ФМТП

                 Студентка 3 курсу факультету торгівлі та маркетингу

                  (Українська) Кулик Милана Координатор відділу науки на ФТМ


                  Координатори наукових клубів

                  Студент 3 курсу факультету торгівлі та маркетингу.

                   (Українська) Долід Олександр Координатор СНК «Start in science»

                   Студентка 2 курсу факультету міжнародної торгівлі та права.

                    (Українська) Шахбазова Ельвіна Координатор Правничого клубу

                    Студент 3 курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем

                     (Українська) Звягінцев Дмитро Координатор Еко-клубу


                     Студент 3 курсу факультету торгівлі та маркетингу.

                      (Українська) Іванов Дмитро Координатор СНК «Молодь за права споживачів»

                      Студентка 2 курсу факультету міжнародної торгівлі та права.

                       (Українська) Шуль Валерія Координатор Європейського клубу

                       Студент 2 курсу факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу.

                        (Українська) Победаш Андрій Координатор СНК «Турист»

                        Студентка 2 курсу факультету фінансів та банківської справи.

                         (Українська) Шатілова Олександра Координатор СНК «Мудрість поколінь»

                         Студентка 2 курсу факультету фінансів та банківської справи

                          (Українська) Мироненко Анна Координато СНК «Englishclub»

                          Студентка 1 курсу магістратури факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу.

                           (Українська) Давиденко Вікторія Координатор СНК «Кулінарний»


                           Студентка 3 курсу факультету торгівлі та маркетингу

                            (Українська) Кулик Милана координатор відділу науки на факультеті (РСС) Координатор СНК Маркетинг

                            Студентка 3 курсу факультету економіки, менеджменту та психології.

                             (Українська) Бойко Людмила координатор відділу науки на факультеті (РСС), координатор СНК «Спілка художників КНТЕУ»

                             Студент 3 курсу факультету економіки, менеджменту та психології.

                              (Українська) Сакевич Микита Перший заступник голови, координатор відділу науки між факультетами, координатор СНК «Бізнес- клуб»

                              Студентка 1 курсу магістратури факультету обліку, аудиту та інформаційних систем.

                               (Українська) Антоневич Марія Заступник голови, координатор СНДК «Контролер- аналітик»

                               Студентка 4 курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем.

                                (Українська) Ковальова Анастасія голова Секретаріату, координатор СНК «Лука Пачолі»

                                Студент 2 курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем.

                                 (Українська) Лопуга Владислав Голова інформаційно-видавничого відділу, координатор відділу науки на факультеті, координатор СНК «Programclub

                                 Студент 1 курсу магістратури факультету обліку аудиту та інформаційних систем.

                                  (Українська) Яремич Валентин Голова Інформаційного сектору, координатор СНК «H&SW-service»

                                  Студентка бакалаврату факультету торлівлі та маркетингу за спеціальності реклама та зв'зки з громадськістю.

                                   (Українська) Мисник Галина Голова Редакційно-видавничого сектору, координатор рекламного клубу “ТРОС”

                                   Студентка 2 курсу магістратури факультету обліку, аудиту та інформаційних систем

                                    (Українська) Куца Катерина Голова Наукового відділу, координатор СНК «SapLab»

                                     

                                    ABOUT US

                                    Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КНТЕУ— наукова молодіжна самоврядна організація, що сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі Університету.

                                    »»

                                    Наша історія

                                    Основні завдання Наукового товариства:

                                    1. Сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів і молодих учених

                                    2. Пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів і молодих учених, надання їм усебічної підтримки

                                    3. Сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом

                                    4. Організація і розвиток міжвузівського і міжнародного наукового і культурного співробітництва

                                    5. Інформаційна та видавнича діяльність

                                    71

                                    Роки роботи

                                    120

                                    Проекти

                                    60

                                    Поточні члени

                                    2

                                    Почесні члени

                                    Ask us!