Інноваційний відділ

Основними завданнями є:

1) організація та забезпечення сучасних методів управління у сфері інноваційної діяльності;
2) інформаційне забезпечення та організація наукових досліджень, залучення міжнародних та вітчизняних грантів;
3) інформаційно-аналітична діяльність (підбиття підсумків проведених раніше заходів, з метою їх покращення за рахунок інноваційних та креативних ідей);
4) формування пропозицій щодо проведення та розвитку наукової діяльності студентів та аспірантів нашого університету та представників інших вузів;
5) підтримка інтеграційних процесів у сфері наукової діяльності.

Важлива увага приділена інноваційним технологіям, налагодженню зв’язку з вітчизняними та закордонними інноваційними структурами, активізація та комерціалізація наукової діяльності всіх структурних підрозділів.

Діяльність відділу інновацій провадиться відповідно до науково-правових документів загальнодержавного рівня та відповідно до внутрішнього розпорядку університету.

Голова відділу:

Шпита Олексій, студент факультету економіки, менеджменту та психології

Стати членом Наукового товариства КНТЕУ →