Інформаційний відділ

Зараз інформація стала основним ресурсом людства, базою соціального і технічного розвитку.

Інформаційний відділ є необхідною ланкою в діяльності усіх відділів Наукового товариства, так як саме від нього залежить успішний розвиток як Наукового товариства, так і науки в університеті в цілому.

Важливими завданнями відділу є: забезпечення інформацією, її достовірність, цінність та актуальність, саме ми намагаємось оперативно донести до кожного всі новини про проведення наукових конференцій, конкурсів, дебатів та інших інтелектуальних заходів.

Нашою метою є якомога більше охоплення та забезпечення інформацією про всю наукову діяльність університету, подання статей до інформаційних видань університету про життя НТС та МВ КНТЕУ та втілені нами проекти.

Як говорив письменник та політичний діяч Бенджамін Дізраелі: «Як правило, найбільшого успіху досягає той, хто володіє кращою інформацією». Тому інформаційно-видавничий відділ постійно вдосконалюється, доповнюється оригінальністю в роботі, проявляє ініціативу. Ми хочемо, щоб ви знали про все першими!

Голова інформаційного сектору:

Яремич Валентин, студент факультету обліку, аудиту та інформаційних систем

Голова інформаційно-видавничого сектору:

Лопуга Владислав, студент факультету обліку, аудиту та інформаційних систем

Голова редакційно-видавничого сектору:

Мисник Галина, студентка факультету торгівлі та маркетингу

Стати членом Наукового товариства КНТЕУ →